Raport dla lotnictwa

Rozdział 2

Druga część raportu "Horizon Shift” zawiera wyniki najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę Protolabs. Badanie to dotyczy europejskiego przemysłu lotniczego i jest dostępne w obszarze pobierania. 

Raport ten zawiera analizę reakcji przemysłu na konieczność redukcji emisji, określa rodzaje innowacji przyczyniających się do ożywienia ekologicznego przemysłu lotniczego oraz konsekwencje dla łańcucha dostaw. 

W ostatnim, przeprowadzonym w czerwcu, badaniu wzięło udział 80 kluczowych specjalistów z europejskiego przemysłu. Jest to kontynuacja wstępnej ankiety przeprowadzonej wśród 325 członków zarządu w lutym i marcu na początku epidemii Covid-19. Nowe sprawozdanie jest unikalnym spojrzeniem na tę branżę, szczególnie w odniesieniu do zmian spowodowanych przez pandemię. 
Protolabs

Proto Labs GmbH, Kapellenstraße 10, 85622 Feldkirchen, Niemcy | +49 (0) 89 90 5002 0

Ta strona korzysta z plików cookie; korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie naszej Polityki prywatności i plików cookie.

© Proto Labs, Inc. 1999-2020